Thema’s

Hieronder vindt u een korte beschrijving over hoe in het UMCG rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek een en ander is georganiseerd en geformaliseerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat u de algemene (juridische) kaders al in grote lijnen kent. Een kort overzicht met verwijzingen daarvan treft u hier aan.
Ook worden enkele onderwerpen beschreven waarbij het standpunt van de METc wordt verduidelijkt.

Proefpersoneninformatie

Op deze pagina vindt u o.a. informatie over:

  • Benaderen en informeren proefpersonen (selectie, inzage door wie, controle in-/exclusie criteria, bedenktijd, herinneringsbrief wel/niet)
  • Inzage en registratie persoonsgegevens proefpersoon/medisch dossier (ter controle door wie (monitor/auditor, Inspectie, METc), wanneer wel/niet)
  • Belasting voor proefpersoon: afwijken van standaard behandeling (is onderzoek), reduceren gezondheidsrisico’s en verzekering of ontheffing
Onderzoek met minderjarigen en wilsonbekwamen.

Hier wordt beschreven met welke situaties een onderzoeker rekening moet houden bij wetenschappelijk onderzoek met deze populatie.

De rol van arts en onderzoeker.

Wanneer de onderzoeker ook de behandelend arts is, moet zorgvuldigheid worden betracht richting de patiënt die wordt gevraagd om mee te doen.

Onderzoek met straling.

Welke wet- en regelgeving zijn van belang wanneer er straling wordt toegepast bij het wetenschappelijk onderzoek.

Afnemen en bewaren lichaamsmateriaal.

Welke richtlijnen hanteert de METc bij het afnemen van (extra) lichaamsmateriaal?

NFU risicoclassificatie en monitoring.

Hoe wordt het risico van een wetenschappelijk onderzoek bepaald en waarom moet dit gecontroleerd (gemonitord) worden?

Medisch-wetenschappelijk onderzoek in het UMCG

Hier vindt u informatie over het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek in het UMCG en daarvoor geldende richtlijnen en hulp.

  • Clinical Research Toolbox & UMCG Research Register (meer info)
  • UMCG Research Code (meer info)
Juridisch kader medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hier vindt u slechts een kleine lijst van de wet- en regelgeving waar de METc en de onderzoekers mee te maken hebben bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Een uitgebreidere lijst kunt u vinden op de website van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).