Deadline indiening voor vergadering 7 januari 2020

Voor de METc vergadering van 7 januari 2020 is de de deadline gesteld op woensdag 18 december 2019 voor het indienen van onderzoeksvoorstellen, reacties en amendementen.
Dit in verband met de sluiting van het METc Bureau tijdens de Kerstvakantie.