MDR met één jaar uitgesteld.

De Europese Unie heeft definitief besloten dat de Medical Device Regulation EU 2017/745 (MDR) met één jaar wordt uitgesteld in verband met de coronacrisis. De nieuwe datum waarop de MDR in werking treedt is 26 mei 2021.

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met dit voorstel van de Europese Commissie. Oorspronkelijk zou de MDR volgende maand van toepassing worden, maar dat gaat dus niet door.

De CCMO is bezig te inventariseren welke gevolgen dit heeft voor de reeds lopende voorbereidingen op de implementatie van de MDR. Vooralsnog gaan alle voorbereidingen, ook in het UMCG, gewoon door. Mochten er naar aanleiding van het uitstel dingen veranderen, dan wordt u hierover geïnformeerd.