Overige praktische informatie

Hier vindt u een aantal websites van organisaties, waar u ook informatie over (het indienen van) medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen kunt vinden.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Deze website van de overkoepelende toetsingscommissie bevat o.a. algemene informatie over Nederlandse wet- en regelgeving rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek, het toetsingsproces en -procedures, het standaardonderzoeksdossier en de erkende, geaccrediteerde, Medisch Ethische Toetsingscommissies in Nederland.
www.ccmo.nl

Dutch Clinical Research Foundation. (DRCF)

De Dutch Clinical Research Foundation is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om klinisch onderzoek maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënten. www.dcrfonline.nl

EudraCT.

Via deze website kan het formulier worden aangemaakt ten behoeve van het indienen van onderzoek met geneesmiddelen. Het nieuwe onderzoek wordt dan in de database opgeslagen. Voor hulp bij het invullen van het EudraCT formulier, raadpleeg eerst de FAQ.
eudract.ema.europa.eu

UMCG Clinical Research Toolbox & Research Register.

Al het wetenschappelijk onderzoek dat in het UMCG wordt uitgevoerd, moet worden vastgelegd in het UMCG Research Register (verder: RR). Onderzoeksvoorstellen die ter beoordeling aan de METc UMCG worden aangeboden, moeten voorzien zijn van een RR-nummer. Het Research Register is alleen via een inlogcode toegankelijk. 

Met behulp van de beslisboom van de Clinical Research Toolbox krijgt de UMCG-onderzoeker  toegang krijgen tot documenten en checklists. De documenten vormen een hulpmiddel voor alle fasen van het onderzoek, vanaf idee tot na publicatie.

Voor toegang tot de Toolbox en het Research Register kunt u contact opnemen via clinical-research-office@umcg.nl.


Contact

We zijn in principe bereikbaar tussen 08:30-11:30 uur en 13:00-16:00 uur.

Direct contact:
Telefoonnummer secretariaat:
+31 (0)50 361 4204
Email: metc@umcg.nl

Adres:
Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCG
Bezoekadres (van het secretariaat):
Hanzeplein 1
9713 GZ  GRONINGEN
Gebouw De Brug, 7e verdieping

Postadres:
METc UMCG
Postbus 30 001
9700 RB  GRONINGEN