Tijdelijk geen verklaring lokale uitvoerbaarheid

In verband met de Corona maatregelen verleent de Raad van Bestuur tijdelijk geen verklaring lokale uitvoerbaarheid.

Een uitzondering hierbij vormt COVID-19 gerelateerd onderzoek, goedgekeurd door een andere erkende METc.