METc – bureau

De Medisch Ethische Toetsingscommissie wordt ondersteund door medewerkers van het METc Bureau. Zij begeleiden het indienings- en beoordelingsproces maar maken geen deel uit van de besluitvorming.

Werkzaamheden

Alle onderzoeken die ter beoordeling aan de METc worden aangeboden, worden door het METc-bureau gescreend op juistheid en volledigheid. Wanneer het nodig is, wordt er contact opgenomen met de indiener/onderzoeker, zodat verduidelijking en/of aanvulling kan plaatsvinden. Alleen een onderzoeksdossier dat compleet is wordt ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. Soms wordt de toetsing van het onderzoek door de METc uitgesteld totdat het onderzoeksdossier compleet is en wijzigingen zijn aangebracht.

Het METc-bureau kan onderzoekers adviseren over de vereiste documentatie. Het type onderzoek bepaalt welke documenten nodig zijn voor de beoordeling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Indienen.

Het METc-bureau kan ook assisteren bij de indiening van onderzoeken bij de CCMO en informatie geven over de voortgang van het dossier in het toetsingsproces.

Bureaumedewerkers

Contactpersonen bij het METc-bureau voor vragen over juridisch-administratieve aspecten zijn:

mevrouw mr. Souaâd Chakor, ambtelijk secretaris
de heer drs. Jan Davids, ambtelijk secretaris
mevrouw drs. Joke Ummels, ambtelijk secretaris
mevrouw Petra Vos, ambtelijk secretaris

Het secretariaat van de METc en van het METc-bureau wordt gevoerd door:
mevrouw Wil Boer, secretaresse
de heer Marten Cazemier, registratie
de heer Bert Dobben, registratie
mevrouw Barbara Orkwiszewska, secretaresse
mevrouw Jolanda Wijngaard, administratief medewerkster/registratie

Voor algemene vragen of vragen over de registratie van documenten kunt u terecht bij één van de medewerkers van het secretariaat.
Voor inhoudelijke vragen over uw onderzoek kunt u terecht bij één van de ambtelijk secretarissen.