Indienen

Hier treft u informatie aan over de wijze van indienen van uw onderzoeksvoorstel als het

De wijze van indienen is altijd hetzelfde: als ‘losse’ PDF bestanden (bij voorkeur met OCR functie) op CD Rom of USB stick. Bij WMO plichtig onderzoek (ook bij lokale goedkeuring van de Raad van Bestuur) dienen de documenten altijd volgens het Standaardonderzoeksdossier te worden genoemd.
Al het onderzoek dat in het UMCG wordt uitgevoerd moet ook in het UMCG Research Register worden vastgelegd.

Voor meer informatie over het UMCG Research Register kunt u contact opnemen met het Clinical Research Office via Clinical-research-office@umcg.nl.