Tarieven METc UMCG

De METc UMCG berekent een tarief voor haar werkzaamheden die zij uitvoert in het kader van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. Dit geldt voor onderzoek dat wordt gefinancierd door een partij met een winstoogmerk. Onderzoek dat wordt gefinancierd door bijvoorbeeld een subsidie, een grant of een stichting (zonder winstoogmerk) wordt kosteloos beoordeeld door de commissie.

Sponsor / verrichter

Het beoordelingstarief wordt rechtstreeks bij de sponsor in rekening gebracht onder vermelding van de protocolcode die de sponsor hanteert. Tenzij in de begeleidende brief een andere partij wordt aangewezen die de afhandeling van de facturering verzorgd, bijvoorbeeld een Clinical Research Organization (CRO). In dit geval is het van belang om correcte adresgegevens en eventueel relevante (betalings)referenties in een brief te vermelden, zodat de factuur bij de juiste persoon aankomt en snel kan worden afgehandeld.

Bedragen

De METc UMCG hanteert de volgende tarieven. Bij de eerste indiening geldt een tarief van € 3.000,- voor een onderzoek dat (in Nederland) alleen wordt uitgevoerd in het UMCG. Voor onderzoek dat (in Nederland) naast het UMCG ook in andere instellingen wordt uitgevoerd gelden de volgende tarieven:

€ 3.500,- bij deelname (in Nederland) tot en met 5 instellingen
€ 4.000,- bij deelname (in Nederland) van 6 tot en met 10 instellingen
€ 4.500, – bij deelname (in Nederland) van 11 of meer instellingen

Jaarlijks geldt een vervolgtarief van € 800,- voor elk jaar (of deel daarvan) dat de METc voor een onderzoek als oordelende commissie optreedt (en dus gevraagd kan worden om amendementen, SAE’s e.d. te beoordelen). Dit vervolgtarief is verschuldigd vanaf 1 jaar na datum van het (eerste) positieve oordeel over een onderzoeksprotocol. Het vervolgtarief is verschuldigd totdat aan de METc UMCG is gemeld dat het onderzoek in Nederland is geëindigd.

Bij internationaal multicenter onderzoek kan dit betekenen dat de sponsor de METc UMCG, ook al is het onderzoek in Nederland geëindigd, verzoekt om line-listings, Investigator’s Brochure of IMPD’s te beoordelen. In dat geval zal de METc UMCG ook een jaarlijks tarief in rekening brengen bij de sponsor.

De METc UMCG berekent geen kosten per amendement. Het beoordelen van amendementen is inclusief in het jaarlijkse tarief.

Lokale uitvoerbaarheid

De controle voor goedkeuring van de Raad van Bestuur van het UMCG ten behoeve van de zogenaamde lokale uitvoerbaarheid wordt door het METc Bureau uitgevoerd.

De kosten voor een dergelijke toetsing zijn eenmalig € 1200,- en worden rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders aangegeven.


Contact

Direct contact:
Telefoonnummer secretariaat:
+31 (0)50 361 4204
Email: metc@umcg.nl

Adres:
Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCG
Bezoekadres (van het secretariaat):
Hanzeplein 1
9713 GZ  GRONINGEN
Gebouw De Brug, 7e verdieping

Postadres:
METc UMCG
Postbus 30 001
9700 RB  GRONINGEN