Brexit en mogelijke gevolgen voor klinisch onderzoek

De CCMO heeft in oktober 2018 een bericht op haar website gepubliceerd waarin de mogelijke gevolgen van de brexit per 30 maart 2019 voor klinisch (geneesmiddelen) onderzoek  worden benoemd.

Het gaat dan om bijvoorbeeld:

  1. Nieuwe importvergunning wanneer de productie (geheel of gedeeltelijk) in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt.
  2. Nieuwe QP (Qualified Person) aanwijzen die in de EU is gevestigd.
  3. Wijziging vestiging van de opdrachtgever of wettelijk vertegenwoordiger naar een adres in EU (i.p.v. Verenigd Koninkrijk).
  4. Strengere AVG-regels over uitwisseling van persoonsgegevens met landen buiten de EU zijn van toepassing.

Zie http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/mogelijke-gevolgen-brexit-voor-klinisch-onderzoek voor het volledige bericht.

Het meest recente (februari 2019) bericht van de CCMO over dit onderwerp vindt u via https://www.ccmo.nl/actueel/nieuws/2019/02/25/brexit-en-klinisch-onderzoek.