Nieuwe Richtlijn Toetsing Geschiktheid Onderzoeksinstelling (TGO)

Per 1 november 2021 wordt de nieuwe Richtlijn toetsing geschiktheid onderzoeksinstelling (TGO) van kracht. Deze geldt vooralsnog alleen voor geneesmiddelenonderzoek dat valt onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de (EU)verordening 536/2014 (Clinical Trial Regulation, CTR). Meer informatie is te vinden op de website van de CCMO, alsmede het gepubliceerde document.

Procedure indienen verklaring lokale haalbaarheid verandert vanaf 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 gaat de procedure veranderen voor het indienen van een verklaring lokale haalbaarheid voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. In de nieuwe procedure is de huidige Onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). Van 1 december 2020 tot 1 juni 2021 geldt een overgangsperiode en kunnen opdrachtgevers kiezen of ze voor de beoordeling van […]