Nieuw model proefpersoneninformatie voor volwassenen

De CCMO heeft op 3 september 2020 een nieuw model van de proefpersoneninformatie voor volwassenen (16 jaar en ouder) gepubliceerd. Met dit model kunnen onderzoekers de informatiebrief voor volwassen proefpersonen opstellen. Het model is herschreven en het taalgebruik is toegankelijker gemaakt. Onderzoekers wordt verzocht het nieuwe model zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen, maar […]

Hoe gaat de METc UMCG om met de AVG en de wijzigingen in de proefpersooninformatie?

Wat is de AVG? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Onder de AVG worden privacyrechten versterkt en uitgebreid, krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden in het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, en krijgen alle […]