Vergaderdata 2022

De vergaderdata voor 2022 zijn toegevoegd. In dit document vindt u een overzicht van de vergaderdata. De eerste vergadering in het nieuwe jaar is op 4 januari 2022. De agenda van 4 januari a.s. is al bekend. Alle nieuwe onderzoeken die wij vanaf dit moment ontvangen, zullen op een andere vergaderdag worden besproken. De indieners […]