De uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het Coronavirus.

Photo by CDC on Unsplash

Hieronder staat informatie over het Coronavirus in relatie tot WMO-plichtig onderzoek. Update 28-04-2020: Melding bijwerkingen bij Covid-19 onderzoek bij LAREB. Het Bijwerkingencentrum Lareb vervult een belangrijke rol bij het verzamelen van kennis over bijwerkingen en het delen van deze kennis. Het Lareb verzoekt bijwerkingen bij COVID-19 studies met geneesmiddelen die voor een ander doel worden […]