Samenstelling METc UMCG

De Medisch Ethische Toetsingscommissie is samengesteld uit deskundige mensen die de wettelijke verplichte disciplines vertegenwoordigen.

Het gaat dan om artsen, waaronder de sinds maart 2017 verplichte discipline kinderarts, methodologen, ethici en mensen die vanuit de invalshoek van de proefpersoon het onderzoek bekijken. Bij het beoordelen van onderzoek met geneesmiddelen zijn daar dan ook klinisch farmacologen en ziekenhuisapothekers bij betrokken.
Daarnaast heeft de METc UMCG leden, die niet per sé horen bij één van de verplichte disciplines maar wel deskundig zijn op hun vakgebied. De commissie telt bijvoorbeeld een voedingsdeskundige, verpleegkundigen, een huisarts, en psychologen tot haar leden. Daardoor kan de commissie verschillende soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordelen.

Wisselende samenstelling

De commissie vergadert in wisselende samenstelling. Dit betekent dat per vergadering een beperkt aantal leden aanwezig is. De METc komt 3 keer per maand bijeen en elk commissielid is ongeveer 1 keer per maand bij de vergadering aanwezig.
Doordat de leden ‘rouleren’ blijft de vergadervaardigheid aanwezig terwijl gelijktijdig de vergaderlast zo veel mogelijk beperkt wordt. Door de wisselende samenstelling kunnen zogenaamde geneesmiddelonderzoeken slechts tijdens 2 van de 3 vergaderingen per maand worden besproken. Bij deze vergaderingen zijn dan ook een klinisch farmacoloog en ziekenhuisapotheker aanwezig. Welke data dat zijn, kunt u in de kalender van de vergaderdata vinden.

Voorzitter

De heer prof. dr. W.A. Kamps (hoogleraar, kinder oncoloog niet-praktiserend) is voorzitter van de METc.

Leden

De leden van de commissie staan hieronder per wettelijke discipline opgesomd.


Contact

We zijn in principe bereikbaar tussen 08:30-11:30 uur en 13:00-16:00 uur.

Direct contact:
Telefoonnummer secretariaat:
+31 (0)50 361 4204
Email: metc@umcg.nl

Adres:
Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCG
Bezoekadres (van het secretariaat):
Hanzeplein 1
9713 GZ  GRONINGEN
Gebouw De Brug, 7e verdieping, kamer 7.067

Postadres:
METc UMCG
Postbus 30 001
9700 RB  GRONINGEN